انگشترومهره بشرط کاروتظمینی

ارسال رایگان
500,000 ریال
انواع. انگشترومهره دارم به شرط تظمینی. وکارمیده بعدازیه هفته بهت کارندادمیتونی. پس. بدی دعانویس انواع. دعاانجام میدم کسی. خاست درخدمتم ------- محل بازدید ------- آبادان------ تلفن تماس ------ 09169406027