بافنده و کمک بافنده تکسیما

ارسال رایگان
0 ریال
به تعدادی بافنده و کمک بافنده تکسیما نیازمندیم شهرک صنعتی امیرکبیر فاز 2 سرویس دارد. حقوق و مزایا طبق قانون کار. بیمه دارد. تحصیلات هم باهم کنار میایم حداقل سابقه یکسال 09131615926------- محل بازدید ------- کاشان------ تلفن تماس ------ 09211453204