بامبو. لاکی بامبو.بامبوتایلندی.پاچیرا.گل شانس.گل ثروت.

ارسال رایگان
350,000 ریال
سوپربامبو تایلندی کنارسالنی سبز گریدa ارتفاع ۱۲۰ قیمت هرشاخه۲۲۰ هزار قیمت ۹شاخه به بالا۲۰۰ هزار سوپربامبو تایلندی کنارسالنی ابلق گریدa ارتفاع۱۲۰ قیمت هرشاخه۲۳۰ هزار قیمت ۹شاخه به بالا۲۱۰ هزار لاکی بامبو جوانه سبز درجه۱ ارتفاع ۱۱۰سانت قیمت هرشاخه۱۲۵ هزار قیمت ۹شاخه به بالا۱۲۰ هزار لاکی بامبو جوانه سبز درجه۱ ارتفاع ۸۰سانت قیمت هرشاخه۱۱۰هزار قیمت ۹شاخه به بالا۱۰۰ هزار بامبو تایلندی رومیزی ابلق درجه۱ ارتفاع ۸۰سانت قیمت هرشاخه۵۵ هزار قیمت ۹شاخه به بالا۵۰ هزار بامبو تایلندی رومیزی سبز درجه------- محل بازدید ------- شیراز،بلوارنصرغربی خیابان پاییزان.کوچه۳ ------ تلفن تماس ------ 09906338639