جویای کارآرماتوربندی دیوارچینی

ارسال رایگان
30 ریال
ب نام خدا ، سلام ،جویای کار آرماتور بندی دیوارچینی سفال آجر گری بلوک چینی سنگ چینی شیب بندی هستم.------- محل بازدید ------- بندر کنگان------ تلفن تماس ------ 09175204824