زمین باغی دوره دیوار جهت ساخت

ارسال رایگان
135,000,000 ریال
زمین باغی دوره دیوار تانگری اب دوره تا دورهش ساخته شده تعداد 10 عدد درخت میوه دو ساله از خیابان اصلی 250 متر فاصله داره 350متری------- محل بازدید ------- مشهد پشت آرامگاه فردوسی شوراب------ تلفن تماس ------ 09923236054