زمین مسکونی متراژ ۲۵۰متر

ارسال رایگان
450,000,000 ریال
زمین مسکونی دارای نسق و سهم نامه با تمام نامه ها ...با بر ۱۵متر ۲۰۰مترداخل کوچه واقع در روستای وردم...قیمت مناسب و توافقی ------- محل بازدید ------- ماسال------ تلفن تماس ------ 09112100918