زمین ۲۵۰ متری روستایی صومعه سرا

ارسال رایگان
130,000,000 ریال
زمین ۲۵۰ متری امتیازات بالای سر زمین با اسفالت ۵۰ متر دارای نسق معتبر فروشنامه نقشه نوبت سند کدرهگیری نادری۰۹۱۱۸۸۲۳۲۵۷------- محل بازدید ------- صومعه سرا روستا واقعه دشت------ تلفن تماس ------ 09118823257