شابلونِ رزوه ودنده پیچ

ارسال رایگان
150,000 ریال
فروش شابلون رِزوه پیچ.برای اندازه گیری دنده ها ورزوه ازاین شابلون استفاده میشود.جنس درجه یک ومقاوم دارد.ساخت آلمان میباشد.ازکوچکترین دنده تادنده۶۰را شابلون میزند------- محل بازدید ------- اصفهان.آفارون------ تلفن تماس ------ 09352432554