ویلایی دربست دوخواب پارکینگ دار

ارسال رایگان
200,000 ریال
اجاره به دختر پسری داده نمیشود منزل قدیمی اما تمییزو مرتب دستشوییی حمام کنار حال بیرون خانه اما سر بسته ۴نفر ۲۰۰هر نفر اضافه ۵۰ بالا ------- محل بازدید ------- قاعمشهر ۱۶متری دوم------ تلفن تماس ------ 09117453602