کفسابی،سنگساب،سابزن

ارسال رایگان
20,000 ریال
ساب‌انواع‌سنگها.گرانیت،مرمریت،دهبید،گوهره،خوی،سلسالی،موزایک‌و...بارزین‌ساب‌ایتالیایی.برطرف‌کردن‌سوختگی‌وسیاهی‌سنگ‌جای‌جوهرنمک‌و...براق‌وسیقلی‌کردن‌سنگهای.قدیمی‌کدرومات‌باساب‌اسیدی‌ولقمه‌های‌ایتالیایی‌وترک‌ساب‌پله‌پاگرد------- محل بازدید ------- تهران‌والبرز------ تلفن تماس ------ 09126159726