کفش مجلسی زیباچرم

ارسال رایگان
400,000 ریال
فروش یک جفت کفش مجلسی تمام چرم درجه یک تروتمیز.یکی دوسه باری بیشتراستفاده نشده.هنوز واکس نخورده.نیمه ساق دارهستند.باپاخورِبسیارزیباوپاشنه بلند------- محل بازدید ------- اصفهان خرم------ تلفن تماس ------ 09352432554