کلکسیون قلیان

ارسال رایگان
55,000,000 ریال
۶۰عدد قلیان( ۳۰جفت کامل: تنه،تنگ،شیلنگ،سری،سینی زیرسری،آب نی)------- محل بازدید ------- تهران------ تلفن تماس ------ 09133617561