گردو درجه یک کیلویی ۱۳۰ تومان

ارسال رایگان
130,000 ریال
گردو درجه یک کیلویی ۱۳۰ تومان بشکن ببر به شرط شکستن هر کی خواست در خدمتیم------- محل بازدید ------- اصفهان خمینی شهر جوی آباد خیابان شمس خیابان پروین کوچه ستایش------ تلفن تماس ------ 09162305773