گوسفند زنده کم دنبه و جوان سرحال

ارسال رایگان
48,000 ریال
فروش گوسفند زنده تحت نضارت دام وتغذیه گوسفندان همه پرواری درجه یک پرواری دشت دالاهو هستن قصابی و تیکه و بسته رایگان یک کیلو نفس از وزن اصلی کم میشود تخفیف جزئی پای معامله آدرس دولت آباد بغل مسجد محمد مصطفی فروش گوسفند زنده تحت نضارت دام وتغذیه گوسفندان همه پرواری درجه یک پرواری دشت دالاهو هستن قصابی و تیکه و بسته رایگان یک کیلو نفس از وزن اصلی کم میشود تخفیف جزئی پای معامله آدرس دولت آباد بغل مسجد محمد مصطفی کارت خوان موجود است .ماشین هم برای حمل ونقل موجود است------- محل بازدید ------- کرمانشاه------ تلفن تماس ------ 09184723029