گوشت منجمد

ارسال رایگان
85,000 ریال
عرضه گوشت و الایش با مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت قلوه گاه گوساله کیلو ۸۰ گردن گوساله کیلو۹۵ ران گوساله کیلو۱۱۰ سردست گوساله کیلو ۱۰۹ ران مخصوص گوساله ۱۴۵۰ استیک گوساله کیلو ۱۵۰ کله پاچه بره پاک کرده با پاچی ۸۵ سیرابی گوساله کیلو ۲۰ دل جیگر قلو ه گوساله کیلو ۸۵ مغز زبان گوساله ۱۱۵ قلم شتر ۲۰ قلم‌گوساله ۲۰ گوشت شتر ۱۶۵ چرخ گرده مخلوط ۱۰۵ درجه ۱ کوهان شتر ۴۵ روغن کوهان شتر ۵۵ روغن شتر مرغ ۴۵ گوشت گوسفندی بی استخون بسته بندی ۱۳۰بی دنبه مغز قلم ۹۸ چربی گوساله شحم کیلو ۲۵------- محل بازدید ------- اصفهان------ تلفن تماس ------ 09036660804